Tian-lin Wang

Watch Tian-lin Wang Movies | Watch Tian-lin Wang TV Shows

Tian-lin Wang Wiki


Birth Place: Shanghai, China
Birth Date: September 11, 1928
Occupation: Director, Actor, Producer

Tian-lin Wang Movies / TV-Shows


Sing (2016)
Mit moon (2010)
Gam chin dai gwok (2009)
Hak sai lik (2008)
Duo shuai (2008)
Yau chat guen see um leun nei (2008)
Qi qin qi zong qi se lang (2007)
Hak se wui yi wo wai kwai (2006)
Gwai aan ying ging (2006)
Jui oi nui yun kau muk kong (2006)
Jeuk sing 2 gi ji mor tin hau (2005)
Hak se wui (2005)
Chuet chung ho nam yun (2003)
PTU (2003)
Ngo joh aan gin diy gwai (2002)
Lik goo lik goo san nin choi (2002)
Fung hung bei cup (2002)
Sau sun nam nui (2001)
Hang kwai (2000)
Cheung fo (1999)
98 goo waak chai ji lung chang foo dau (1998)
Long zai jiang hu (1998)
Sam sei goon (1992)
Mo gui qing ren (1992)
Saa taan zai jyu zau si naai (1991)
Jue qiao zhi duo xing (1990)
Shen yong shuang mei mai (1989)
Hua gui you xian gong si (1989)
Gui gou ren (1989)
Cheng chong chui lui chai (1987)
Xiao nian Su Qi Er (1985)
Meng nu da zei sha zhen tan (1980)
Da dou da (1979)
Ti xiao fu qi (1974)
Meng hu dou kuang long (1974)
Duo ming quan wang (1974)
Enter the Dragon (1973)
Shan dong lao da (1973)
Zhui ji (1971)
Yi xiang ke (1970)
Shi qing ji (1969)
Shen jing dao (1969)
Dao er (1969)
Qi da dao (1968)
Xue jiu hong mei gui (1968)
Duel of Tiger Range (1968)
Jue dou e hu ling (1968)
Hong mei ge (1968)
Tai tai wan sui (1968)
Su xiao mei (1967)
Qi lin song zi (1967)
Zi zuo duo qing (1966)
Suo lin nang (1966)
Jin yu nu (1965)
Nan bei xi xiang feng (1964)
Shen gong yuan (1964)
Ti xiao yin yuan shang ji (1964)
Ti xiao yin yuan xia ji (1964)
Bao lian deng (1964)
Xiao er nu (1963)
Jiao wo ru he bu xiang ta (1963)
Nan bei yi jia qin (1962)
Tao li zheng chun (1962)
Na ge bu duo qing xu ji (1962)
Fu hui shuang xiu (1962)
Yi fei chong tian (1962)
Huo zhong lian (1962)
Zhen zhu lei (1962)
Sha ren wang da zhan niu ji tan (1961)
Wen ting yu huo hai jian chou (1961)
You xi ren jian (1961)
Nan bei he (1961)
Ru shi jia ren (1960)
Tie bi jin gang (1960)
Wo de ai ren jiu shi ni (1960)
Nu xia wen ting yu (1960)
Si lian (1960)
Xiao niao yi ren (1960)
Sha ji chong chong (1960)
Duo qing de ye mao (1960)
Ye mei gui zhi lian (1960)
Qi xi ling men (1960)
Cui lou chun xiao (1960)
Jia you xi shi (1959)
Liang sha da nao tai kong (1959)
Liang shang jia ren (1959)
Bai hua gong zhu (1959)
Di xia huo hua (1958)
Ji Gong shao Piba jing (1958)
She nu si fan (1958)
Pan po nong (1958)
Yin hai sheng ge (1958)
Feng huang yu fei (1958)
Re nu lang (1958)
Da xia huo hua (1958)
Feng yu tao hua cun (1957)
Guan cai jing sheng zai (1957)
Fei xian xia da po mou ren si xia ji (1957)
Fei xian xia da po mou ren si shang ji (1957)
Long nu (1957)
Mei hua fei jian xia (1957)
Qian li song Jing niang (1957)
Xiang xi gan shi ji (1957)
Alishan zhi ying (1957)
Pan Qiaoyun qing tiao dan Xiu (1956)
Du shi niang nu chen bai bao xiang (1956)
Tao hua jiang (1956)
Jiang hu ji xia (1956)
Yi bang san zhuang yuan (1956)
Zhao Feiyan (1956)
Huang Fei-hong Shamian fu shen quan (1956)
Zhaojun chu sai (1956)
Pu tao xian zi (1956)
Qiang wei chu chu kai (1956)
Shi chi jia wan (1956)
Na ge bu duo qing (1956)
Xiao feng xian xu ji (1955)
Bai bian mei hua xia (1955)
Zhuang yuan tan fu ma (1955)
Xiao bai cai (1955)
Zhen jia ji gong (1955)
Bi xue huang hua (1954)
Liang Shanba yu Zhu Yingtai (1954)
Tong zhe bu tong bing (1953)
Xiao feng xian (1953)
Huang Feihong yu jiu Haichuang si xia ji (1953)
A Beggar Named Su (1953)
Huang Feihong yu jiu Haichuang si shang ji (1953)
Nu xia yi zhang hong (1952)
Xue jian jin sha wan (1952)
Fang Shiyu rou bo Hong Xiguan (1952)
Guai mian hu da nao ku lou dong (1952)
Qi xia hei xuan feng (1952)
Bai she zhuan (1952)
Emei fei jian heng sao jin yin gong (1951)
Emei fei xia wu chuang feng huo dao (1951)
Huang jiang nu xia da po wu gong zhen (1951)
Kunlun san jian xia (1951)
Lei dian zhui feng jian (1951)
Fei dao li feng jiao (1951)
Wu di lian huan biao (1951)
Ci xiong shuang xia (1951)
Fei jian xia xie zhan Zhou gu zhuang (1950)
Emei fei jian xia (1950)
Emei fei jian xia da po qing luo gu (1950)
Emei fei jian xia xia ji (1950)
Fang Shiyu fu zi bao xie chou (1950)
Jiang hu qi xia (1950)
Shen xia jin luo han (1950)
Nu san jian xia (1950)

Support the Site

I can't watch movies! Help!

1channel LetMeWatchThis Guide

Support the Site